آینه ای به وسعت جهان
36 بازدید
محل نشر: حدیث زندگی.شماره36
نقش: نویسنده
سال نشر: 1386/6/1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آموزه های دینی قصد دارند علاوه بر پرورش انسان، او را به یک جهان بینی صحیح، مجهّز کنند تا در برخوردهایش با دنیای اطراف، دچار سوءتفاهم نشود. مقصود ما از انسان دیندار، کسی است که با معارف دین آشناست، دین را پذیرفته و به دستورهای آن پایبند است. در نگاه دیندار به طبیعت، اندیشه های زیر نمود دارد: 1 . طبیعت، منبعی برای آرامش 2 . طبیعت، خالی از شر است 3 . طبیعت، ایینه آفریدگار 4 . مرغ، تسبیحگوی و من... 5 . ناپایداری طبیعت و غربت انسان 6 . حقوق طبیعت و احترام به آن 7 . طبیعت، مادر انسان است 8 . تلاش مقدّس برای باروری طبیعت 9 . هدفداری خلق و 10 . نگاهی فوق همه نگاه ها...