هویت در بسته بندی های تجاری
38 بازدید
محل نشر: روزنامه ایران. شماره 5024
نقش: نویسنده
سال نشر: 1390/12/11
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
وقتی نخستین آگهی تبلیغاتی که عبارت بود از پیامی درباره آپارتمان هایی در لانگ ایسلند در اواخر 1922 از رادیو پخش شد هیچ کس گمان نمی کرد که حدود 90 سال بعد انسان اینچنین در تبلیغات خودساخته هضم و جذب شود بطوری که امروزه تبلیغات به گزینه ای غیرقابل انکار در اقتصاد و فرهنگ بدل شده است. در ابتدا به نظر می رسید این تبلیغات پیام هایی هستند صرفاً اقتصادی که با شناساندن برخی کالاها منافع فروشندگان یا تولیدکنندگان آن ها را تامین می کنند. اما حقیقت تبلیغات غیر از این بود یا لااقل به تدریج به چیزی فراتر از این تبدیل و به حوزه فرهنگ و آداب و افکار مردم وارد شد و به تابلویی گویا از «هویت فرهنگی» یک جامعه بدل شد.